Rozšíření Chaty Bílovice

Studie — dokumentace pro stavební povolení 2020, stavba povolena

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala

Využití svahu

Stávající chata se nachází v rekreační oblasti Dolíky v severní části obce Bílovice nad Svitavou. Parcela je na prudkém svahu v malé “roklině.” Mezi vzrostlými stromy, které ji obrůstají se rýsují výhledy na protější stráň. Výhledy a klid výrazně převažují nad náročným přístupem po prudkém svahu.

Spolupráce:
Ing. František Kala – statika
Ing. Filip Rosa – geodezie
Ing. Helena Flodrová – požární řešení

Splynutí s okolím

Výsledkem návrhu je průnik dvou hmot. První hmota je původní chata se sedlovou střechou, která se ocitne za novým objemem minimalistického kvádru, který vznikne přístavbou.

Stavba je navržena jako kompaktní hmota, která respektuje své okolí. Její půdorysná stopa reaguje na morfologii terénu. Stávající stavba je roubenkou ze smrkového dřeva na zděném soklu. Navržená stavba je dřevostavbou. Celá stavba bude z vnějšku zateplena a opláštěná modřínovým obkladem.

Další projekty

BD Zbýšov

BD Zbýšov Projektová příprava, architektonický návrh, dokumentace pro změnu stavby...

Klíny

Klíny přístavba Projektová příprava, architektonický návrh, dokumentace pro společné povolení,...

RD Nesovice 2

Rodinný dům Nesovice 2 Studie — Projekt pro ohlášení stavby...