Rodinný dům Nesovice

Probíhá dokončování okolí stavby (2023)

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala
Ing. arch. Marek Maloň
Ing. arch. Filip Kinnert

Dualita v jednotě

Velkoryse řešený dům, v samém principu však prostý. Statický, mužský princip, představující vertikální pilíř se základem, plný síly, nesoucí klidné a harmonické linie ženské lehkosti, citlivosti a jemnosti. Dva světy propojené v harmonickém objetí.  Dva odlišné principy v jednotě...

Spolupráce:
Ing. arch. Veronika Synková - výkresy
Ing. Jan Hlůšek - energetika
Ing. Vít Koryčanský - statika
Ing. Albert Kmeť - hydrogeologie
Ing. Filip Rosa - geodezie
Ing. Jiří Filip - hydroizolace
Ing. Helena Flodrová – požární řešení

Geometrická přísnost zasazená do fraktálních křivek krajiny….

Jako vyčnívající kameny z hlíny, otáčející se za jihovýchodním sluncem. Masou zeminy chráněné před severním chladem. Usazené a ohýbané podél vrstevnicových linek, nenásilně, přirozeně… Jakoby tam stály už od nepaměti…

Tři části, jeden celek

Oddělené hmoty společenské zóny – hlavního obytného prostoru, situovaného v těžišti soukromé parcely – a klidové zóny – ložnicové části s dětskými pokoji v přímé návaznosti na exponovanou terasu i klid severovýchodní části zahrady. Obě vyrůstají z třetí a poslední části – masivního jádra stavby – vertikální, vše-spojující schodišťové haly, na samém vrcholu pak zakončené pracovnou s nadhledem sobě vlastním a s inspirativními pohledy do krajiny. Tři různé světy plné individuálních a osobitých elementů, však harmonicky souznějící v jeden životní příběh…

Materiálový kontrast

Kombinace těžkého komunikačního jádra a základu s odlehčenými hmotami, určenými pro život obyvatelů domu je vyjádřena nejen kontrastem vertikálního s horizontálním, ale rovněž kontrastem použitých materiálů, prostupujících celou stavbou. Detailně ztvárněný, avšak drsný a těžký břidličný kámen a lehce tvárná hlína – hliněné omítka, již obaluje duši domu…

Podrobnost a průběh zpracování

Spolupráce s investorem byla zahájena již při koupi pozemku v květnu 2020. Z možných pozemků, které byly v lokalitě dostupné, jsme vybrali takový, který nejlépe umožňuje realizaci klientových požadavků. Dále byla zpracována architektonická studie, projektová dokumentace pro povolení stavby. Na sklonku září roku 2020 jsme obdrželi povolení stavby od stavebního úřadu. V současnosti je zpracovávána realizační dokumentace.

Další projekty

BD Zbýšov

BD Zbýšov Projektová příprava, architektonický návrh, dokumentace pro změnu stavby...

Klíny

Klíny přístavba Projektová příprava, architektonický návrh, dokumentace pro společné povolení,...

RD Nesovice 2

Rodinný dům Nesovice 2 Studie — Projekt pro ohlášení stavby...