Rodinný dům Lipovec

Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022, Získání stavebního povolení 10/22, Probíhá realizace 2023, 2024

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala
Ing. arch. Veronika Synková

Limity pozemku

Proměnných pro umístění novostavby rodinného domu v Lipovci bylo více než obvykle. Mimo navázání na urbanismus obce, dostatečné oslunění, orientaci vůči světovým stranám a výhledům do krajiny nám práci zpestřil strmý svah a ochranné pásmo nadzemního vedení elektřiny, které vede diagonálně přes pozemek.

Spolupráce:
Bc. Markéta Kubíková - výkresy
Ing. Jan Hlůšek - energetika
Ing. Vít Koryčanský - statika
Ing. Filip Rosa - geodezie, radon
Ing. Martin Grešák – požární řešení

Provozní řešení

Hlavní vstup do domu je z 1. NP. Hlavní obytný prostor se nachází o podlaží níž tedy v 1. PP.  Ložnice v 1NP je převýšená – otevřená do krovu. Nad zbytkem půdorysu je prostor pod šikmou střechou využitý jako dvě galerie každá k jednomu dětskému  pokoji. Viz příčný řez.

Pohledový železobeton

Stěny stavby a stropní konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Stěny zůstavají pohledové.

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...