Labyrint světa
a ráj srdce

Soutěž 2023

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala
Ing. arch. Ada Lečbychová

Český pavilon
Expo 2025, Osaka

Labyrint světa nás zve k cestě. Cestě pavilonem, světem, Českem. K cestě životem a vlastním nitrem. Průvodcem je nám Komenský, který nás učí, že je potřeba nezavírat oči a vnímat svět ve všech jeho barvách. Pomáhá nám pohlédnout přes obroučky růžových brýlý našich životů a zamyslet se nad opravdovými hodnotami. Pavilon láká k introspektivní cestě do hlubin labyrintu předstírající nejen krásy a hodnoty, ale také problémy všech krajů naší země a nabádá k zamyšlení se nad řešeními. Cesta labyrintem graduje v srdci pavilonu – srdci českého vlastence.

Spolupráce:
Ing. arch. Václav Šana - ideové řešení
Otto Kauppinen - ideové řešení
Ing. arch. Katarína Falathová - architekt
Ing. arch. Markéta Prokešová - grafika
Ing. arch. Veronika Synková - grafika
Katarína Rusiňáková - grafika
Zuzana Březová - grafika
František Kala - statika

Koncept

Již z dálky návštěvníky zaujme hustý, zdánlivě neprostupný tmavý les jehož temnotu rozbíjí český hraniční sloup. Do lesa z opálených kůlů je zasazen kvádr samotného pavilonu. Les prostupuje pavilonem a je jeho nedílnou součástí. Spálený les je obvykle symbolem zkázy a neštěstí. Spáleniště je však vždy symbolem nových začátků, nového růstu a nové naděje. Komenský, který je osobností světového významu, v Labyrintu světa a ráji srdce předstírá svou cestu životem zmítaným společenskými i osobními tragédiemi. Prochází spáleništěm evropských dějin a vždy nachází novou naději.

Podobnou myšlenku lze v mnoha vrstvách přenést i do současnosti a nabízí prostor k vlastní interpretaci. Česká republika čelí mnoha výzvám. V mnoha ohledech je na přelomu dějin. Katastrofy a negativní jevy tu vždy byly, jsou a budou. Vzniká tak přirozený koloběh nových začátků, nadějí a příležitostí.

Stavba Pavilonu je plně rozebíratelná a postavitelná na nové parcele. Svým vnitřním členěním je možné stavbu uzpůsobit na nové využití nejlépe jako komunitní centrum.

Auditorium – srdce

Auditorium nabízí multifunkční vzdušný prostor přes dvě podlaží. V běžném provozu je jako součást prohlídkové trasy v podobě amfiteátru s posedovými stupni a projekcí.

Pro účely akcí a doprovodných aktivit je auditorium vybaveno systémem skládacích stěn, kterými lze prostor dle potřeby navýšit. Prostor lze otevřít jak na úrovni plochy auditoria, tak v patře, kde tak vznikají balkony – pro veřejnost a ve VIP salonku.

Maximální flexibility je dosaženo využitím výsuvných stupňů, které umožňují rychlou proměnu mezi stupňovitým sálem a sálem s hladkou podlahou.

Auditorium je vybaveno technikou, včetně výsuvné obrazovky pro pořádání e-sport zápasů. Prostor umožňuje uspořádání zápasu o dvou týmech.

Energetický koncept a řešení TZB 

Provoz pavilonu bude v co největší míře využívat obnovitelných zdrojů. Uzavřená obálka pavilonu a minimum prosklených ploch chrání proti přehřívání interiéru v letních měsících, čemuž také pomáhá provětrávaná fasáda.

Navržena je také retence vody ze střech a z předprostoru pavilonu, který bude mít propustný povrch z mlatu a kamenných nášlapů. Voda bude používána v pavilonu jako užitková. Na části pavilonu je navržena extenzivní zelená střecha. Střecha zadržuje vodu a není ji potřeba zavlažovat. Zároveň poskytuje ochranu před přehříváním prostoru pod ní.

Navrhujeme také zakomponování energetických prvků do provozu pavilonu a využití velkého množství návštěvníků. Možností je například použití dlažby, která proměňuje kinetickou energii lidského kroku na elektřinu.

Je navrženo tepelné čerpadlo systému vzduch-voda.

V 1.NP je umístěna technická místnost, ve které je osazena jednotka tepelného čerpadla vzduch – voda spojená s rekuperační jednotkou. Nachází se zde také veškeré elektrické a datové rozvaděče.

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...