BD Zbýšov

Projektová příprava, architektonický návrh, dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením (2022)

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala, Ing. arch. Katarína Falathová, Ing. arch. Ada Lečbychová, Ing. arch. Eva Pastorková, Ing. arch. Veronika Synková

Novostavba BD ve Zbýšově
22 bytů, 4 podlaží

Proslunění a soukromí

Kompozice vnější fasády je záměrně jednoduchá s akcentem na jižní stranu pobytových lodžií. Cílem atypického řešení je poskytnou na každé lodžii náležité soukromí v poměrně hustě osídleném prostoru a zároveň maximální proslunění vnitřních prostorů. 

Příběh projektu

Do tohoto projektu jsme byli původně pozváni  jako zpracovatelé prováděcí dokumentace. Původní, povolený, návrh pro šest bytů z osmnácti nesplňoval požadavky na proslunění. Na tento fakt jsme upozornili investora a původní projekční atelier. Nemohli jsem začít práci na prováděcím projektu, který nesplňuje požadavky na stavby.

Investor vyzval nás a původní ateliér k sérii jednání, kde jsme měli předložit návrhy řešení dané situace.

V kanceláři jsme zpracovali sérii několika variant nového dispozičního uspořádání budovy. Ve všech variantách jsme do obdobného objemu stavby umístili o čtyři bytové jednotky více při prokazatelně větší výsledné prodejní ploše. 

Náš návrh byl podpořen investorem pro jeho půdorysnou jednoduchost a také zaangažovanou realitní kanceláří, která potvrdila naši navrhovanou poměrně nepestrou škálu různých dispozic bytů jako v daném sídle nejlépe prodejnou variantu.

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...