Stáje pro koně Ivanovice

Stavba povolena, probíhá realizace (2023)

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala

Tvarové řešení vychází z požadavku investora na jednoduchou a účelnou stavbu, která svým vzhledem nenásilně doplní stávající rodinný dům.

Spolupráce:
Ing. Vít Koryčanský - statika
Ing. Jitka Nerudová – požární řešení
Ing. Albert Kmeť - hydrogeologie

Jednoduchá a účelová stavba

Tvarové řešení vychází z požadavku investora na jednoduchou a účelnou stavbu, která svým vzhledem nenásilně doplní stávající rodinný dům. Nosné stěny budou z tvarovek ztraceného bednění, které budou na některých místech vhodně opatřeny cementovou omítkou, místy budou uplatněny pohledově. Zastřešení bude provedeno dřevěným krovem s ocelovými prvky. Krytina šikmé střechy bude pálená.

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...