Rodinný dům Nýdek

Studie

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala
Ing. arch. Marek Obtulovič
Ing. arch. Petr Pospíšek

Bydlení v horách

Zadáním je vytvořit bydlení pro rodinu v horské lokalitě. Investor je majitelem rozsáhlé louky, na jejímž vrcholu se nachází zastavitelná parcela, na které kdysi stála roubenka.

Setkání starého s novým

Návrh je zejména ovlivněn prostředím samotným. Reaguje na možné výhledy, na reliéf. Dává prostor průtoku povrchových vod z další louky položené nad ním.

Kompozice hmot formálně symbolizuje přerod starého v nové. Tradiční hmota domu se sedlovou šindelovou střechou je protnuta klínem modernistické hmoty s plochou zelenou střechou. Propojujícím článkem je materiál obvodové konstrukce – roubení.

Zpracování léto, podzim 2020

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...