Rodinný dům Jiřice

Studie —dokumentace pro ohlášení stavby 2019 - probíhá výstavba svépomocí 2023

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala
Ing. arch. Marek Maloň

Nová vrstva

Úkolem tohoto projektu bylo vytvořit nový RD v rámci stávajícího stavení. Původní řadový RD byl ponechán a bude přeměněn na kancelář. Novostavba – modře – se tak ocitá v srdci pozemku, na předělu poměrně velkorysé zahrady a užitkového zázemí.

Spolupráce:
Ing. Jan Hlůšek – energetika
Ing. Vít Koryčanský – statika
Ing. Filip Rosa – geodezie
Ing. Helena Flodrová – požární řešení

Novostavba

Novostavba je osazena na místě původní stodoly, která se zhroutila ještě před začátkem našeho působení. Ze stodoly se dochovaly pouze základy, které zůstávají ponechány jako autentický fragment. Zároveň se stávají vymezením a kostrou pobytové terasy.
Dům je odpovídá modernistickým myšlenkám. Je vzdušný, s plochou střechou a velkorysými okny. Jeho dispozice je orientována okolo ústředního prostoru obývací haly. Za modernistické lze považovat i samotné umístění domu. Orientace budovy symbolicky ruší původní uzavřenost hospodářského dvora a otevírá jej více vůči zahradě (dříve zemědělskému poli).

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...