Rekonverze ubytovny Pamir na bytový dům

Prováděcí dokumentace 2022; Realizace 2023 - autorský dozor

Autorský tým:
Ing. arch. Josef Kala
Bc. Viktor Valíček
Ing. arch. Veronika Synková
Ing. arch. Ada Lečbychová
Ing. arch. Katarína Falathová

Zadání

Tento projekt jsme dostali do rukou se zadáním zpracovat na něj projektovou dokumentaci, dokumentaci bytových jednotek a také karty bytů.

Povedlo se a nyní se vše realizuje pod naším autorským dozorem.

Spolupráce:

Studie - Homebrmo
Konstrukční řešení: Ing. František Kala
Ing. Jan Vala (výkaz výměr a rozpočet)
TPS s.r.o. (projekce TZB)
Ing. Adamcová (projekce VZT)

O projektu

Tento projekt je pro mě zásadním bodem v celkovém způsobu fungování naší kanceláře. Přijal jsem práci na velmi komplexním a složitém prováděcím projektu. Návrh stavby a dokumentace pro povolení stavby včetně stavebního povolení již byly vytvořeny ateliérem Homebrno.
Klient mě oslovil, po předchozí spolupráci, abych pro něj vytvořil prováděcí projekt a sestavil výkaz výměr.
Přijmutí práce na tomto projektu bylo pro mě nejvýraznějším vystoupením z komfortní zóny v životě. Našel jsem spolupracovníky, kteří mi pomohli nápor práce zvládnout, zařídil jsem si množství odborných konzultací, které mi pomohly zajistit technickou úroveň projektu.
Zásadní na projektu však byla oponentura technických řešení, kterou jsme velmi důsledně prováděli vůči existujícímu projektu pro stavební povolení.
Výsledkem bylo, že jsme museli po dokončení prováděcího projektu ještě projednat změnu stavby před jejím dokončením.

Projekt je aktuálně ve výstavby, provádím autorský dozor nad prováděním a chystám projekční podklady pro další změnu stavby před jejím dokončením.

Josef Kala

Jak se vyplatilo zpracovat prováděcí dokumentaci

Na projektu bylo naším úkolem zpracovat prováděcí dokumentaci. (Dřívější fáze – studie a dokumentace pro stavební povolení již byly hotové.) Prostudovali jsme původní návrh včetně jeho navrženého konstrukčního řešení a dospěli k několika zásadním změnám.

Nosné stěny určené k demolici jsme zachovali a tím zjednodušili statické řešení  (aniž bychom znehodnotili navržené byty).

Několik bytů jsme zvětšili na úkor zbytečných chodeb a u jiných jsme upravili terasy tak, aby interiéry byly dostatečně osluněny.

Dalším přínosem bylo významné zefektivnění tras ZTI a zjednodušení stavebního řešení, díky kterému jsme eliminovali tepelné mosty. 

Sečteno podtrženo – prováděcí dokumentace se zaplatila mnohonásobně.

Další projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení 2022,...